Scary Pumpkin 2 Animal News For You : Lynx facts

Tuesday, March 1, 2016

Lynx facts

Lynx lynx poing.jpgEurasian(Lynx)


The name lynx is from the meaning, brightness because they're eyes are reflective to light.

Lynx have a short tail and tufts of black hair on the tips of their ears, large, padded paws for walking on snow, and long whiskers on the face.

Eurasian HEIGHT: 70 Cm (28 in)

Canada lynx HEIGHT: 48 to 56 cm (19 to 22 in)

Iberian lynx HEIGHT: 60 to 70 cm (24 to 28 in)

Body colour varies from medium brown to goldish to beige-white, and is marked with dark spots on their body.
Lynx range.png
Lynx ranges: Red = Iberian, purple, Canadian lynx= green
Eurasian lynx= Orange

Canadian lynx

lberian lynx

Eurasian lynx.


NORWEGIAN


Navnet gaupe er fra betydningen, lysstyrke fordi øynene dems er reflekterende for lys.
Gaupe har en kort hale og dusker av svart hår på tuppen av ørene, store, polstrede poter for å gå på snø og lange værhår i ansiktet.
Eurasian HØYDE: 70 cm (28 in)

Canada gaupe HØYDE: 48 til 56 cm (19-22 in)

 Iberiansk gaupe HØYDE: 60 til 70 cm (24 til 28 in)

Kropps Fargen varierer fra middels brun til goldish til beige-hvitt, og er merket med mørke flekker på kroppen.